Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZAP-Kooperacja poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na…