ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35

63-400 Ostrów Wielkopolski

Polska

Sekretariat

tel. +48 62 595 1775

e-mail: zko@zap-kooperacja.com.pl

Spedycja towarów

ul. Żółkiewskiego 3,
Ostrów Wielkopolski

mobile: +48 606 828 697

tel: +48 62 595 18 02

Dział Obsługi Klienta

tel. +48 62 595 1760

e-mail: zko@zap-kooperacja.com.pl

SĄD REJONOWY W POZNANIU IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Numer KRS: 0000006001
NIP: 622-23-21-334
PL 6222321334
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 2 100 875 PLN