Polityka ZSZ w ZAP-KOOPERACJA

Misja

Naszą misją jest dostarczanie wysoce przetworzonych produktów w zakresie technologii obróbki blachy i obróbki skrawaniem na obrabiarkach numerycznych, wykonanych kompleksowo wraz z pokryciami galwanicznymi i malarskimi. Rozumiemy i zaspokajamy potrzeby, oraz oczekiwania naszych klientów, gwarantując im pełne zadowolenie z podjętej współpracy. ZAP-KOOPERACJA Sp.z o.o. jest całkowicie zaangażowana w osiąganie satysfakcji klienta poprzez udział pracowników i ciągłe doskonalenie. Dodatkowo  Kierownictwo ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. świadome wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, zobowiązuje się działać w sposób jemu przyjazny, kreując wizerunek firmy bezpiecznej dla środowiska.

Wizja

Celem strategicznym na najbliższe lata jest wzmocnienie pozycji rynkowej i wizerunku spółki jako kompetentnego i wiarygodnego partnera handlowego. Firma nadal chce specjalizować się w aktualnym asortymencie wytwarzania, oraz wprowadzać do produkcji własne wyroby na bazie istniejącej technologii przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest osiąganie pełnej zgodności z wymaganiami klienta i spełnianie lub przewyższanie wszystkich jego oczekiwań. Będziemy pracować nad rozwojem pracy zespołowej i z odpowiednio wyszkolonymi pracownikami, oraz ciągle doskonalić nasze procesy i wyroby. Będzie to możliwe poprzez nasze zaangażowanie się we współpracę z naszymi klientami, stronami zainteresowanymi, energię pracy zespołowej i zdolność do dostarczania wyników naszej pracy o czasie i w wyznaczonym budżecie.

Cele systemu – krytyczne czynniki sukcesu

Ciągłe zwiększanie zadowolenia klienta
Systematyczne monitorowanie rynku, jego potrzeb i wymagań
Komputeryzacja zarządzania i skracanie czasu realizacji zamówień
Pozyskiwanie nowych klientów i minimalizacja liczby rezygnujących ze współpracy
Zwiększanie wartości sprzedaży, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów
Dbanie o ciągły rozwój techniczny i technologiczny wyrobów przy ścisłej współpracy z klientem i z poszanowaniem środowiska naturalnego
Minimalizacja zużycia surowców do produkcji i emisji do atmosfery
Dobór dostawców i podwykonawców, którzy spełniają wymagania ZSZ
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości pro-środowiskowej naszych pracowników
Stosowanie elastycznej polityki cenowej
W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie przepisów prawa i innych związanych ze zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi, zapobiegania zanieczyszczeniom spowodowanych prowadzoną działalnością oraz ciągłego doskonalenia wdrożonego ZSZ.

Deklaracja jakości

Naszym celem jest dostarczanie wyrobów i usług o takiej jakości, aby zasługiwały na uznanie odbiorców oraz stanowiących jak najmniejsze obciążenie dla środowiska.

Jakość oznacza dla nas zadowolenie klienta, a jego oczekiwania są celem, który należy osiągnąć.

Zaangażowanie w jakość zaczyna się od zarządu, który nadzoruje system zarządzania, dokonując okresowych przeglądów oraz wyznaczając cele ciągłego doskonalenia.

Wszelkie działania winny być ukierunkowane na zapobieganie niezgodnościom a przez to na obniżenie

kosztów, poprzez zespołowe rozwiązywanie problemów na podstawie ciągłej analizy danych.

Odpowiedzialni za jakość są wszyscy pracownicy stosownie do wykonywanej pracy. Za określenie polityki ZSZ odpowiedzialny jest zarząd ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. Polityka ZSZ jest zakomunikowana w spółce, oraz klientom i innym zainteresowanym stronom. W tym celu jest wywieszona w siedzibie spółki i umieszczona w Księdze ZSZ. Polityka ZSZ jest okresowo przeglądana w ramach przeglądów zarządzania, aby zapewnić jej ciągłą odpowiedniość i przydatność.

Prezes Zarządu

20.09.2017 r. Ostrów Wielkopolski

                                                                                                                                Zenon Pawlak