UE Projekte

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Celem projektu jest promowanie marki produktowej firmy ZAP-KOOPERACJA na rynkach zagranicznych oraz promowanie
Marki Polskiej Gospodarki poprzez udział w Targach Hannover Messe 2017. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3
POIR. Przewidziane w projekcie działania przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej i podniesienia pozycji
konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych
wskaźników rezultatu tj.: -l. kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
-przychody ze sprzedaży produktów na eksport
-przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
Wzrost przychodów z działalności eksportowej wpłynie pozytywnie na rozwój firmy-umożliwi wdrażane nowych rozwiązań i
technologii, ulepszonych usług i produktów. To natomiast pozwoli to na pozyskanie nowych klientów, głównie tych
zagranicznych.
Wartość projektu – 68 871.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 32 460.00 PLN

 

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach działania 1.2.“Wsparcie rozwoju MSP“

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego

ze środków z Unii Europejskiej.

 

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. uczestniczyła w Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Japonii zorganizowanej

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 2-6 marca 2011 roku, połączonej z udziałem w targach

BATTERY SHOW JAPAN 2011 w Tokio w dniach 2-4 marca 2011 r. w ramach działania 1.5. „Promocja regionalnej gospodarki“

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. uczestniczyła w Misji Gospodarczej do Danii organizowanej przez Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w dniach 19-23 czerwca 2012 roku, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2012, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki,

Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce“.