Projekty unijne

fundusze_europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAP-KOOPERACJA SP. Z O.O.
Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania gospodarką narzędziową w firmie ZAP-KOOPERACJA”

 

Projekt nr RPWP.01.02.00-30-0076/17-00 w ramach
Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez zwiększenie aktywności
Badawczo-rozwojowej wynikającej z prowadzenia działań mających na celu opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania gospodarką narzędziową składającego się z magazynów peryferyjnych, magazynów preferencyjnych oraz programu nadrzędnego kontrolującego gospodarkę narzędziową w firmie.

 


Całkowita wartość projektu wynosi: 4 546 740,03 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 756 666,65 zł

 

fundusze_europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAP-KOOPERACJA SP. Z O.O.
Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Opracowanie inteligentnego filtru mgły olejowej w toku prac B+R”

 

Projekt nr RPWP.01.02.00-30-0080/19-00 w ramach
Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez zwiększenie aktywności
badawczo-rozwojowej wynikającej z prowadzenia działań mających na celu opracowanie inteligentnego filtra mgły olejowej (IFMO) służącego do oczyszczania powietrza wyrzucanego z obrabiarek CNC, usuwającego substancje lepkie, unoszące się w powietrzu, powstałe podczas obróbki, a także rozwój Działu B+R poprzez zakup i wdrożenie specjalistycznej aparatury B+R

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 420 953,07 zł
Kwota dofinansowania z UE: 719 735,46 zł